Přihlášené týmy

 

Přihlášení do turnaje lze jedině přes přihlašovnu na stránkách Seesaw-Cup.

Do turnaje se přihlásíte ve formátu:

I.D.Manažéra

 Název týmu,

I.D. Týmu,

Liga, Země,

Jméno manažéra.


 

Přihlášené týmy musí splňovat některé kritéria, bez kterých nebudou vpuštěny do turnaje.

Minimální kapacita stadiónu přihlášeného týmu je 2000 míst.

Přihlášený tým se zavazuje odehrát všechny své zápasy ...

Tým musí mít minimální důvěru majitelů 91 a vyšší!!!

Přihlášený tým se zavazuje hrát jen jeden turnaj a to Seesaw-cup !!!

Každý manažer může přihlásit jen jeden tým !!!!!

 

ROZLOSOVÁNÍ  

                  

!!!!!!!!Rozlosování se řídí pravidly Evropské Hokejové tour!!!!!!!!